بهترین بانک برای دریافت وام بدون ضامن کدام است؟

به گزارش وبلاگ تور کیش، پرداخت وام بدون ضامن از ابتدای بهمن سال پیش با بخشنامه دولت در دستور کار قرار گرفت و پس از گذشت شش ماه، آمار ها می گویند روی هم رفته رقم 15 هزار و 931 میلیارد و 632 میلیون تومان تسهیلات از طریق بانک ها به متقاضیان پرداخت شده است. اگر عدد را گرد کنیم به 16 هزار میلیارد تومان می رسیم. در گزارشی که وزارت اقتصاد منتشر کرده، آمده تعداد متقاضیانی که پیروز به دریافت وام بدون ضامن شده اند، تا سرانجام تیرماه 457 هزار و 448 نفر است؛ بنابراین با یک جمع و تفریق ساده می توان نتیجه گرفت در شش ماه گذشته به طور میانگین به هر متقاضی 33 میلیون و 500 هزار تومان وام بدون ضامن پرداخت شده است. بررسی های خبرنگاران نشان می دهد، بانک سپه بیشترین تعداد تسهیلات و بالاترین رقم کلی را در کارنامه خود ثبت کرده است، اما رکورد میانه پرداخت وام بدون ضامن با عدد 95 میلیون و 172 هزار تومان به بانک صنعت و معدن تعلق دارد. مرور گزارش وزارت اقتصاد، می تواند جزییات نسبتا دقیقی از عملکرد بانک ها در پرداخت وام بدون ضامن را نمایش دهد.

بهترین بانک برای دریافت وام بدون ضامن کدام است؟

وام بدون ضامن؛ بررسی فرایند کلی پرداخت تسهیلات

پرداخت وام بدون ضامن، زمستان سال 1400 به مدیران 13 بانک دولتی تکلیف شد. در بخشنامه آمده، بانک ها موظف هستند با متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی که رقمی کمتر از 100 میلیون تومان مطالبه می کنند، راه بیایند، سخت گیری های مرسوم را کنار بگذارند و نهایت مساعدت و همراهی را داشته باشند. متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی قبل این بخشنامه، به طور معمول برای رقم های تا سقف 50 میلیون تومان باید دو ضامن معرفی می کردند و اگر حدود 100 میلیون تومان وام می خواستند، در مواقعی حتی ناچار به معرفی سه ضامن می شدند. زمستان پارسال بخشنامه پرداخت وام بدون ضامن، به 13 بانک دولتی شامل بانک سپه، تجارت، رفاه کارگران، بانک قرض الحسنه مهر ایران، ملی، صادرات، ملت، پست بانک، کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن، توسعه تعاون و توسعه صادرات رسید تا طبق دستور وزرات اقتصاد، پرداخت تسهیلات خرد تا سقف 100 میلیون تومان بدون نیاز به معرفی ضامن و تنها با اتکا به سامانه اعتبارسنجی وام بدون ضامن انجام شود. نگاهی به آمار های ارائه شده نشان می دهد از ابتدای بهمن تا اسفند 1400، تعداد 203 هزار و 320 فقره وام بدون ضامن پرداخت شده است. این عدد در خاتمه اردیبهشت 1401 به حدود 315 هزار فقره رسید و نهایتا پس از گذشت شش ماه، آمار ها از پرداخت 475 هزار و 447 فقره وام بدون ضامن تا خاتمه تیرماه امسال حکایت دارند که می شود تقریبا ماهی 80 هزار نفر. با تقسیم رقم 15 هزار و 931 میلیارد و 632 میلیون تومان پرداخت شده بر تعداد دریافت کنندگان هم می توان نتیجه گرفت، ظرف شش ماه گذشته به هر متقاضی 33 میلیون و 500 هزار تومان وام بدون ضامن پرداخت شده است. حالا باید برویم سر اصل مطلب و ببینیم کدام بانک در بحث پرداخت تسهیلات بدون ضامن عملکرد بهتری از خود به جا گذاشته است.

بیشتر بدانید | وام بدون ضامن، مختص پرداخت تسهیلات خرد است. اگر متقاضی دریافت رقمی زیر 100 میلیون تومان باشید، می توانید شانس خود را در 13 بانک دولتی امتحان کنید، چون آن ها از طرف رئیس جمهور و وزارت اقتصاد مکلف به پرداخت این تسهیلات هستند. صلاحیت افراد از طریق سامانه اعتبارسنجی وام بدون ضامن و با توجه به عملکرد مالی و بانکی خودشان در سال های گذشته تعیین می شود

وام بدون ضامن؛ مقایسه عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیلات

آمار ها می گویند پس از شش ماه، رقم 15 هزار و 931 میلیارد و 632 میلیون تومان تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده

وام بدون ضامن ظرف شش ماه گذشته باعث برکناری چند مدیربانکی شده است. در خبر ها آمده آن ها به دلیل بی توجهی و کوتاهی در مورد دستورالعمل از کار برکنار شده اند. نگاهی به جدول پرداخت وام بدون ضامن تا خاتمه تیرماه عملکرد 12 بانک دولتی را شفاف می کند و تنها از بانک توسعه صادرات نامی به چشم نمی خورد. بانک سپه با پرداخت 195 هزار و 977 فقره وام بدون ضامن در صدر جدول قرار گرفته. این بانک در شش ماه گذشته پنج هزار و 380 میلیارد تومان وام بدون ضامن پرداخت کرده که سهم 33.7 درصدی از کل این تسهیلات را برایش به ارمغان می آورد، اما افرادی که پیروز به دریافت وام بدون ضامن از بانک سپه می شوند، به طور میانگین نفری 27 میلیون و 455 هزار تومان دست شان را می گیرد. در حالی که میانگین رقم پرداخت وام بدون ضامن در بانک تجارت به 67 میلیون و 657 هزار تومان می رسد. بانک تجارت به تعداد افراد کمتری تسهیلات پرداخت کرده و رقم کلی پرداخت شده در قالب بخشنامه وام بدون ضامن آن در مقایسه با بانک سپه، تقریبا نصف است.

رتبه سوم پرداخت وام بدون ضامن به بانک رفاه کارگران می رسد. این بانک در شش ماه گذشته 71 هزار و 674 فقره تسهیلات با رقم کلی یک هزار و 664 میلیارد و 860 میلیون تومان پرداخت کرده که میانگین پرداختی 23 میلیون و 228 هراذ تومان را ثبت می کند. بانک قرض الحسنه مهر ایران دو هزار و 282 میلیارد تومان پول را در قالب 93 هزار فقره تسهیلات پرداخت کرده است. هر متقاضی در بانک قرض الحسنه مهر ایران، به طور میانه 24 میلیون و 531 هزار تومان وام بدون ضامن دریافت کرده است. میانه پرداختی تسهیلات در بانک ملی به عدد 60 میلیون و 500 هزار تومان می رسد، چون این بانک دو هزار و 190 میلیارد تومان را بین 36 هزار و 214 نفر تقسیم کرده است.

سامانه شمس بانک صادرات به پرداخت وام بدون ضامن اختصاص دارد. این سامانه تا خاتمه تیر ماه 1401، کمک کرده رقم 608 میلیارد و 435 میلیون تومان در قالب 10 هزار و 340 فقره تسهیلات به دست متقاضیان برسد که معادل 58 میلیون و 843 هزار تومان برای هر نفر است.

میانه رقم تسهیلات پرداخت شده در قالب وام بدون ضامن در بانک های ملت، پست بانک به ترتیب 29 میلیون و 500 هزار تومان و 39 میلیون تومان است. هر کدام این بانک ها در شش ماه گذشته به 10 هزار و 381 نفر و 14 هزار و 213 نفر وام بدون ضامن پرداخت کرده اند. مدیران بانک کشاورزی در شش ماه گذشته با پرداخت وام بدون ضامن به 989 نفر موافقت کرده اند در عوض میانه رقم پرداخت شده در این بانک به عدد 51 میلیون تومان می رسد. کمترین تعداد موافقت با پرداخت وام بدون ضامن را در بانک صنعت و معدن شاهد هستیم. تنها 58 متقاضی پیروز شده اند رضایت مدیران این بانک را نسبت به پرداخت تسهیلات بدون ضامن جلب کنند. رقم پرداخت شده به این افراد پنج میلیارد و 520 میلیون تومان است که به طور میانه می شود نفری 95 میلیون و 172 میلیون و 500 هزار تومان.

بررسی عملکرد شش ماهه بانک ها در پرداخت وام بدون ضامن

نام بانکتعداد تسهیلات (فقره)رقم کل تسهیلات (تومان) سهم از کل تسهیلاتمیانه رقم پرداختی (تومان)
سپه195 هزار و 977 پنج هزار و 380 میلیارد33.7 درصد27 میلیون و 500 هزار
تجارت39 هزار و 202دو هزار و 652 میلیارد16.6 درصد67 میلیون و 600 هزار
رفاه کارگران71 هزار و 764یک هزار و 665 میلیارد10.4 درصد23 میلیون و 200 هزار
قرض الحسنه مهر ایران93 هزار و 22دو هزار و 282 میلیارد14.3 درصد24 ملیون و 500 هزار
ملی36 هزار و 214دو هزار و 191 میلیارد13.7 درصد60 میلیون و 500 هزار
صادرات10 هزار و 340608 میلیارد و 435 میلیون3.8 درصد58 میلیون و 800 هزار
ملت10 هزار و 381306 میلیارد و 458 میلیون1.2 درصد29 میلیون و 500 هزار
پست بانک13 هزار و 213515 میلیارد و 830 میلیون 3.2 درصد39 میلیون و 40 هزار
کشاورزی98950 میلیارد و 643 میلیونسه دهم درصد 51 میلیون و 200 هزار
مسکنسه هزار و 496229 میلیارد و 309 میلیون1.4 درصد65 میلیون و 600 هزار
صنعت و معدن58 پنج میلیارد و 520 میلیونسه صدم درصد95 میلیون و 200 هزار
توسعه تعاون88245 میلیارد و 197 میلیوندو دهم درصد51 میلیون و 250 هزار
منبع: فرارو

به "بهترین بانک برای دریافت وام بدون ضامن کدام است؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "بهترین بانک برای دریافت وام بدون ضامن کدام است؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید