مکملی برای جسم و روح کودک

به گزارش وبلاگ تور کیش، تهران (پانا) - آیا تا به حال به اهمیت شیر مادر فکر نموده اید؟ اصلا از اهمیت آن با خبر هستید؟ یا فرآیند شیردهی را یک فرایند طبیعی و عادی می پندارید؟

مکملی برای جسم و روح کودک

به گزارش ایسنا، رشد مغزی، تکامل جسمی و فیزیکی، آرامش روحی، کاهش مسائل گوارشی، افزایش قدرت تکلم و ... تنها گوشه ای از فواید تغذیه نوزاد با شیر مادر است! اگر بر این موضوع مطلعی یابید که به همان مقدار که شیر مادر برای نوزاد مفید است به همان میزان هم شیردهی بر سلامت مادران اثرگذار است فکر خوراندن شیر خشک به نوزاد خود را به کلی از سر بیرون می کنید.

یک متخصص تغذیه در کردستان گفت: شیر هر پستانداری مخصوص و متناسب با احتیاجها و رشد فردی فرزند خود اوست و شیر انسان هم نسبت بە سایر پستاندارها از مقادیر بسیار زیادی پروتئین، چربی و کربوهیدرات برخوردار است؛ در واقع شیر انسان و شیر مادر برای فرزند می تواند بە رشد مغز و تکامل فیزیکی و جسمی نوزاد یاری کند.

سارا فوضی در خصوص مزایای تغذیه نوزاد با شیر مادر اظهار کرد: شیر انسان مختص فرزند انسان است و همه فرآوردەهایی کە بە اسم جایگزین ساختە می شوند قابل مقایسە از لحاظ تغذیەای با شیر مادر نیستند؛ شیر مادر عالی ترین و منحصر به فردترین و برترین مادە غذایی ممکن است که انسان می تواند بە کودک خود هدیە دهد.

فوضی توضیح داد: شیر مادر مقادیری از ترکیبات را بە لحاظ سرشتی و طبیعی در خود دارد که شیرهای مصنوعی و شیر خشک فاقد آن هستند.

وی اسم کرد: در شیرهای خشک معمولا مقدار و میزان فرآورده های موجود تغییر پیدا می نماید؛ اما شیر مادر ترکیبات غذایی مهم تری را در خود دارد و هضمش برای نوزاد بسیار بهتر است و نوزاد دچار نفخ رفلاکس و کولیت نمی گردد و به نسبت دیگر نوزادان مسائل سیستم گوارشی را کم تر تجربه خواهند کرد.

فوضی ادامه داد: دچار شدن به واکنش ریفلاکس گاستروازوفاژیال در نوزادانی که با شیر مادر تغذیه می نمایند به نسبت نوزادانی که با شیر خشک تغذیه می نمایند؛ بسیار کم تر است.

وی افزود: شیر مادر بە دفع مکونیوم از بدن نوزاد یاری می نماید؛ هنگام تولد رودە کودک حاوی موادی همانند مکونیوم است کە کلسترول یا آغوز تشکیل شدە در پستان مادر به تنهایی بە دفع این مادە از بدن نوزاد یاری می نماید.

فوضی اعلام کرد: بیشترین غلظت فاکتور رشد اپیدرم در آغوز یا کلستروم است و همین سبب تکامل رودە نوزاد و رشد سریع دستگاە گوارش می گردد کە بسیار حائز اهمیت است؛ شیر مادر در شیرخواری کە از روزهای اول پس از زایمان از شیر مادر تغذیە کردە، می تواند در تکامل رشد سریع تر دستگاە گوارش نوزاد تاثیرات مثبتی داشتە باشد و ابتلا به مسائل گوارشی را در نوزاد کاهش می دهد.

فواید تغذیه کودک با شیر مادر

به گفته این کارشناس برترین و مفیدترین تغذیه نوزاد شیر مادر است و به هیچ وجه روش های جایگزین شیر مادر توصیه نمی گردد، زیرا شیر مادر می تواند روی رشد تکامل سلامت و تغذیە نوزاد از بدو تولد بە نحو احسن تاثیرگذار باشد مگر در مواردی کە نوزادی نارس متولد شده و یا مادر مسائلی بە لحاظ سلامت داشته و قادر نیست که فرزند خود را با شیر مادر تغذیە کند.

سارا فوضی اظهار داشت: اگر بخواهیم کە بە مزایای بهداشتی، تغذیەای، ایمنی، روانشناختی و محیطی تغذیە با شیرمادر اشاره کنیم، می توان گفت شیردهی بە محض تولد تمام مزایا را می تواند برای نوزاد تازە متولد شده؛ داشتە باشد.

وی توضیح داد: همه تحقیقات صورت گرفته در این حوزه حاکی از آن است که نوزاد تازە متولد شدە در 6 ماهه نخست زندگی باید از شیر مادر تغذیە کند و زیرا سبب کاهش مسائل اسهالی و عفونت دستگاه تنفسی در نوزاد می گردد.

فوضی اسم کرد: تغذیە با شیر مادر سبب برقراری ارتباط عاطفی کودک با مادر از بدو تولد می گردد، وقتی نوزاد از پستان مادر تغذیە می نماید در واقع این رابطە عاطفی با مادر و تحمل درد زایمان راحت تر و سبب پذیرش فرزند از طرف مادر می گردد.

وی ادامه داد: تغذیە کودک تا 6 ماهگی باید با شیر مادر و از 6 ماهگی بە بعد غذاهای یاریی و تغذیەهای تکمیلی نوزاد بر اساس جدول رفرنسمون و یا مرجع از طرف مراکز جامع سلامت کە بە مادران تحویل دادە می گردد؛ در نظر گرفته گردد.

فوضی افزود: سیستم گوارشی نوزاد هنگام تولد کامل نیست؛ چون نفوذپذیر است و همە باکتری ها و سموم می توانند از جدارە آن عبور نمایند این نفوذپذیری در روده کودکی کە با شیر خشک تغذیە می گردد خیلی آهستە تر کاهش پیدا می نماید؛ منتها براساس تحقیقاتی کە در حوزە تغذیە با شیر مادر انجام شدە بە این نتیجە دسترسی پیدا کردند کە در نوزادانی که از شیر مادر تغذیه می نمایند؛ سیستم گوارشی نوزاد خیلی بهتر و سریع تر انجام و در مقابل بسیاری از باکتری ها و سموم محافظت می شوند.

وی افزود: نوزادانی کە با شیر مادر تغذیە می شوند سیستم ایمنی بدنی بهتری دارند و در بزرگسالی کمتر دچار بیماری های ویروسی و باکتریایی می شوند.

به گفته این کارشناس تغذیه، بچه هایی کە از شیر مادر تغذیە می نمایند، آنتی بادی های بدن مادر به وسیله شیر بە آن ها منتقل می گردد و حدود 80 درصد از سلول های شیرمادر ماکروفاژهایی هستند کە باکتری ها قارچ ها و ویروس ها را از بین می برند.

سارا فوضی تاکید نمود: شیرخوارانی کە از شیر مادر تغذیە می نمایند در مقابل بسیاری از بیماری های پنومونی، بوتولیسم، برونشیت، عفونت های استافیلوکوکی، آنفولانزا، عفونت های گوش و سرخک محافظت می شوند.

وی اظهار کرد: در بدن مادران هم یک سری آنتی بادی هایی تشکیل می گردد کە باعث افزایش سیستم ایمنی بدن مادر می شوند در حالی که شیرخشک فاقد این مزایا است.

فوضی با اشاره به اینکه برخی از نوزدان در اثر زایمان های زودرس بە صورت ناقص متولد می شوند؛ گفت: ترکیب شیر این مادران در نوزاد نارس در ماه اول تقریبا شبیە بە آغوز یا کلستروم است و کیفیت آن کمی فرق دارد اما تحقیقات انجام شدە نشان می دهد کە ضروری است حتی این مادران هم به نوزاد نارس خود حتی شده به مقادیر بسیار کم از شیر خود را به بچه بدهند؛ زیرا پاسخ های عصبی- رفتاری بهتری در خصوص تکامل های حرکتی نوزادهای نارس انجام و برروی رشد نوزادان نارسی کە حتی در مراکز ان ای سی نگهداری می شوند؛ میتواند تاثیرگذار باشد، بعلاوه این امر سبب بهبود روحیە مادر شده و بە صورت غیرمستقیم باعث تکامل نوزاد نارس می گردد.

وی یادآور شد: تغذیه با شیر مادر احتمال بروز بیماری های قلبی و عروقی در شیرخوارانی که با شیرمادر تغذیە می نمایند را کاهش می دهد و این شیرخواران معمولا در سن جوانی و نوجوانی خیلی کمتر از دیگر بچه ها دچار آپنە، مسائل تنفسی، مسائل قلبی و عروقی می شوند بعلاوه تغذیە با شیر مادر می تواند کودک را در مقابل برخی از اختلالات بینایی محافظت کند.

فوضی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: شیرمادر سبب تکامل بهتر تکلم در کودک می گردد و فرایند مکیدن می تواند از لحاظ فیزیولوژیکی بر روی کاهش مسائل تنفسی دهانی و اختلالات حرکتی دهان و دندان موثر باشد و از این رو کودک بە لحاظ تکلم، تکلم پیدا می نماید و مسائل تکلم کودک کاهش پیدا می نماید.

وی ادامه داد: بچه هایی کە از شیر مادر تغذیە می نمایند از همە جهات سالم تر هستند چون بسیاری از ریزمغذی های مورد احتیاج بە صورت طبیعی در شیر مادر وجود دارد و میتواند در رشد قدی فکری و جسمی نوزاد تاثیر مثبتی داشتە باشد.

به گفته این کارشناس تغذیه، احتمال مرگ و میر قبل از 3 سالگی در بچه هایی کە از شیر مادر تغذیە کردەاند خیلی خیلی کمتر است؛ زیرا عوامل تهدید نمایندە زندگی کە قبل از 3 سالگی وجود دارد در بچه ها کمتر و احتمال زندە موندن این نوزادان بیشتر است.

سارا فوضی تاکید نمود: یکی دیگر از مزایای شیر مادر اینکە شیر مادر همیشە در دسترس است و درجە حرارت مناسبی دارد و فرزند ما در هر شرایطی احتیاج بە تغذیە داشتە باشد این شیر در دسترس است.

وی اضافه نمود: شیرخوارانی کە از شیر مادر تغذیه می نمایند؛ نسبت بە شیرخوارانی کە از شیرخشک تغذیە می شوند بیشتر قادر بە تماشا و هماهنگی بین اشیا هستند و این موضوع جزو جدیدترین تحقیقات در این حوزە است.

فوضی با تاکید بر اینکه تغذیە با شیرمادر در درمان عفونت چشم کودک موثر است؛ گفت: بعلاوه تغذیە با شیرمادر می تواند از یبوست دوران نوزادی جلوگیری و از کودک در مقابل آلرژی ها محافظت کند.

وی اظهار داشت: تغذیە با شیر مادر می تواند روی تکامل مغز کودک و تکامل رشد آروارە و دندان کودک تاثیرداشتە باشد.

فوضی یادآور شد: شیر مادر قادر است از کودک در مقابل دیابت دوران کودکی محافظت کند؛ البتە اگر نوع دیابت از نوع تیپ یک نباشد کە بە صورت مادرزادی در کودک وجود داشتە باشد.

وی ادامه داد: شیرخوارانی که از شیر مادر تغذیه می نمایند نسبت به شیرخوارانی که با شیر خشک تغذیه می شوند، واکنش سرمی و ترشح بهتری در مقابل واکسن های خوراکی و تزریقی از خود نشان می دهند، شیر مادر در واقع یک آرامبخش طبیعی است و می تواند برروی فرایند خواب نوزاد تاثیر بسیار زیادی داشته باشد؛ اما در مواردی هم به علت مسائل و بیماری های مادر شیر مادر قابل دریافت و قابل پذیرش برای نوزاد نیست و بالعکس بر روی خواب کودک تاثیر منفی داشته باشد.

فواید شیردهی برای مادران

فوضی در خصوص فواید شیر دادن برای مادران ادامه داد: از جملە مزایای شیر دادن بە بچه ها برای مادران می توان به کاهش ابتلا بە سرطان پستان، کاهش احتیاج مادران دیابتی بە انسولین، کاهش ابتلا به پوکی استخوان اشاره نمود.

وی در خصوص دیگر مزایای شیر دادن برای مادران گفت: شیردادن سبب می گردد رحم مادر به شکل و اندازە طبیعی خود برگردد و بعلاوه سبب کاهش سریع تر وزن مادر، کاهش خونریزی های پس از زایمان بەخصوص در زایمان های طبیعی، کاهش خطر ابتلا به کم خونی و پیشگیری از بارداری می گردد.

به گفته این متخصص، شیر دادن به کودک اعتماد به نفس مادر را افزایش داده و شیردادن خطر ابتلا به سرطان تخمدان را در مادران به طور قابل توجهی کاهش می دهد.

سارا فوضی توضیح داد: تغذیە کودک با شیرمادر احتمال ابتلا مادر به کلسترول بالا را کاهش می دهد.

وی در خصوص مضرات احتمالی شیرخشک برای بچه ها گفت: تغذیه با شیر خشک تا آنجایی که ممکن است به هیچ وجه توصیه نمی گردد؛ زیرا ممکن است در برخی از موارد تغذیه با شیر خشک خطر ابتلا به دیابت، خطر ابتلا به آلرژی، خطر ابتلا به آسم، عفونت گوش میانی و عفونت ادراری را افزایش و بر ضریب هوشی کودک تاثیر منفی داشته باشد؛ لذا تمام این موارد به صورت احتمال های کوتاه مدت است و برخی از بچه ها به دلایل خاصی مجبور به استفاده از شیر خشک هستند؛ لذا ضروری است در صورت تغذیه کودک با شیر خشک با پزشک متخصص مشورت و شیرخشک مناسبی تهیه گردد.

فوضی بر آموزش مادران جوان مبنی بر مطلعی یافتن از ارزش غذایی شیر مادر تاکید نمود و اضافه نمود: باید مادران را آموزش و نسبت به این مسئله مطلع کرد که شیر مادر چه تاثیری در فرایند رشد فکری، مغزی و جسمی کودک داشته و چه تاثیری در آینده و سلامت کودک دارد.

وی در سرانجام سخنان خود یادآور شد: نکته مهم در هنگام شیردهی توجه به تغذیه مادر است معمولا مصرف برخی از مواد بودار همانند سیر، پیاز و سبزیجات خام که سبب تغییرات بو و طعم در شیر می گردد برای نوزاد خوشایند نیست و در مواردی که نوزاد دارای مسائل گوارشی و کولیت دوران کودکی است باید تغذیه مادر متناسب با شرایط کودک و زیرنظر پزشک متخصص بچه ها تغییر پیدا کند.

منبع: خبرگزاری پانا

به "مکملی برای جسم و روح کودک" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مکملی برای جسم و روح کودک"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید